Feedback - Fotos af Jess Bailey Designs fra Pexels

Hvad siger dine kunder?

Som forbruger er du meget påvirket af, hvad andre siger. Især hvis det er personer du har en personligt tillidsforhold til. Derfor kan din virksomhed få meget ud af at omdanne dine kunder til at være ambassadører for dig og dine produkter.

Med en webshop eller andre online ydelser er det oplagt at gøre brug af Trustpilot. Men da det er muligt for virksomheder at ‘udvælge’ svar og dermed påvirke resultatet, mister den tjeneste sin troværdighed. Desuden bør du altid være mistroisk overfor tjenester, du ikke selv har kontrol over. Men brug dem alligevel, for det gør dine kunder.

Spørg dine kunder til råds, når det er relevant. Har de modtaget noget/en ydelse, så bed om kritik. De fleste vil meget gerne komme med input til forbedringer, hvis de har en ide om at blive hørt. Har en kunde haft en dårlig oplevelse – og fortæller dig om den – så har du her muligheden for dels at forbedre dit produkt, dels vende kunden fra utilfredshed til glæde over exceptionel service!

Indsamling af feedback

Hvordan går det?

Det er altid rart, når nogen bekymre sig om, hvad du synes. Især da, hvis du er noget du har en holdning eller relation til. Sådan har dine kunder det også.

De vil gerne hjælpe dig med at blive bedre, hurtigere eller udvide produktporteføljen. Derfor er det en rigtig god ide, at spørge dem om, hvad de synes.

Det kan være så simpelt som en lille formular, der i meget generelle vendinger beder om feedback. Du kan altid vende tilbage, hvis du har behov for uddybning af noget. Jeg beder mine kunder om at udfylde denne feedback formular – når jeg ellers husker det.

Bruge udtalelser i markedsføring

Sørg for at bede om lov til at bruge udtalelser i din markedsføring – spørg specifikt og målrettet i en separat mail.

Det har to effekter:

  1. Du gør kunden tryg ved at melde ud om dine intentioner. Det giver større sandsynlighed for tilbagemelding i et umiddelbart og naturligt sprog – det mest brugbare i markedsføring.
  2. Du får adgang til en ekstra, direkte kontakt til kunden. Og dermed en adgang til yderligere at gøre dem tilfredse. Hvis de har været specielt glad for en bestemt løsning, så giv dem gode råd til en endnu bedre oplevelse. Har de været utilfredse, så ret op på problemet!

Hvis kunden har skrevet en mindre-end-perfekt anmeldelse før du tager kontakt, så vær bare fræk nok til at bede dem overveje en tilpasning af denne anmeldelse, set i lyset af den seneste kontakt. Du vil blive forbavset over, hvor ofte det giver en bedre karakter!

Spørg kunderne om råd

Har du udviklingsprocesser, hvor det giver mening med brugerindflydelse, så spørg om råd. Skriv til dine tidligere kunder (hvis du må uden at det bliver spam), spørg på sociale medier. Jo mere du kan inddrage dem i en proces, desto mere vil de markedsføre dit produkt for dig.

Men gør det kun, hvis du har tænkt dig at bruge deres input – ellers får det den modsatte effekt!

Andre steder, hvor du kan spørge:

  • navngivning af produkter
  • nye farver/former på emballage
  • valg af donationsmodtager til fx jul

Hvis du er glad for indlægget, så må du meget gerne sige tak med en anbefaling ;)

Morten

Morten Ellegaard - selvportræt med vest og hat
ellegaard

Uddannet underviser, IT-administrator og WordPress-guru. Har arbejdet med design og udvikling af digitale løsninger siden 2005.